Hệ thống xử lý nước thải dệt may

Do đặc thù của ngành dệt nhuộm là sử dụng nhiệt trong tiến độ nhuộm cho nên vì thế nước thải thường sẽ có nhiệt độ cao. Trong dây chuyền sản xuất công nghệ xử lý của một vài Công Ty khảo sát điều tra có sử dụng tháp giải nhiệt hoặc giàn làm mát như là dự án công trình đơn vị chức năng trước tiên của khối hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải. phần nhiều các hệ thống xử lý được điều tra khảo sát đều không có quy trình khử trùng trước khi thải ra nguồn tiếp nhận cho nên vì thế chỉ tiêu coliform của nước thải đầu ra hầu như đều vượt tiêu chuẩn được cho phép.

>> Xem thêm http://sieuthimaybom.vn/chi-tiet/catalogue-cua-binh-tic-ap-varem/232/1249.html

Tùy thuộc vào vị trí của các xí nghiệp sản xuất nằm trong hay ngoài khu công nghiệp và nguồn tiếp nhận nước thải, công nghệ tiên tiến xử lý áp dụng thay đổi để cung ứng với tiêu chuẩn hay quy chuẩn xả thải. Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước khi thải vào khối hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương xứng với TCVN 5945: 2005, cột C) công nghệ tiên tiến thường được vận dụng đối với các xí nghiệp sản xuất này là hóa lý kết phù hợp với lắng lọc để giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ, độ màu và chất rắn lơ lửng có trong nước thải, thế nhưng hầu nước thải sau xử lý hết đều không dành được tiêu chuẩn của KCN.

riêng với các xí nghiệp sản xuất dệt may (quy mô vừa và lớn ) nằm trong khu công nghiệp (chưa xây dựng khối hệ thống xử lý nước thải tập trung), hay những xí nghiệp sản xuất nằm phía bên ngoài KCN nước thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn VN TCVN 5945:2005, loại A hay B hay QCVN 13:2008, cột A hay B tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận. Để đã có được tiêu chuẩn/quy chuẩn cột B công nghệ tiên tiến xử lý nước thải dệt nhuộm với phối hợp giữa hoá lý (keo tụ/tạo bông) và hiếu khí là công nghệ tương đối thịnh hành đang rất được vận dụng tại hầu như tại những xí nghiệp dệt may.

công nghệ xử lý nước thải cân xứng đề xuất

Xử lý nước thải dệt nhuộm bao gồm nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức đạt một tác dụng nhất định đối với một vài chất độc hại khớp ứng. công nghệ tiên tiến xử lý nước thải được áp dụng nhằm mục tiêu loại bỏ các thành phần như nhiệt độ, độ màu, chất rắn lơ lửng (SS), COD, BOD5 và kim loại nặng.

Nước thải dệt nhuộm thường có nhiệt độ cao vì thế trong hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm tháp giải nhỉệt hoặc giàn làm mát được sử dụng như là công trình đơn vị chức năng trước tiên của hệ thống xử lý để hạ nhiệt độ của nước thải trước lúc qua các quy trình tiếp theo sau của khối hệ thống xử lý. riêng với nguồn nhiên liệu thô được sử dụng trong quy trình sản xuất là polyester và hỗn hợp cotton/polyester quá trình keo tụ/tạo bông thường được vận dụng trước quy trình sinh học. giai đoạn này có phong cách thiết kế để loại bỏ SS, độ màu, một phần chất hữu cơ hoà tan, và kim loại nặng. quy trình sinh học tiếp sau bao gồm kỵ khí phối hợp hiếu khí hay hiếu khí cho công dụng cao đối với xử lý nước thải dệt may. Xử lý sinh học kỵ khí với UASB hay EGSB được áp dụng và quá trình sinh học hiếu khí được vận dụng là bùn hoạt tính lơ lửng, bùn hoạt tính với vật liệu dính bám.

>>http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-100l-lit-t300-2079

giai đoạn sinh học nhằm mục tiêu loại bỏ những thành phần ô nhiễm và độc hại ừong nước thải dệt may là độ màu, và BOD5. công đoạn xử lý bậc ba được vận dụng gồm có: (1) keo tụ/tạo bông và khử trùng; (2) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (3) oxy hoá sâu sát (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính. tiến độ xử lý bậc 3 được áp dụng để xử lý triệt để những chất ô nhiễm còn sót lại trong nước thải hay tái sử dụng.

đối với nguồn nguyên vật liệu là cotton, công nghệ tiên tiến xử lý Ngược lại với nguyên liệu là polyester và hỗn hợp cotton/polyester là quá trình sinh học trước quá trình hoá lý. quy trình xử lý bậc ba tựa như như trên với áp dụng tiến độ (1) lọc (lọc cát và than hoạt tính) và khử trùng; (2) oxy hoá nâng cao (ozone hay Fenton) và hiệu chỉnh pH về trung tính.

Những doanh nghiệp dệt may (quy mô nhỏ) nằm trong khu công nghiệp (đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chuyên sâu), nước thải thường phải được xử lý đạt tiêu chuẩn của KCN trước lúc thải vào hệ thống thoát nước của KCN (tiêu chuẩn này thường tương ứng với TCVN 5945: 2005, cột C) quá trình keo tụ/tạo bông kết hợp sinh học hay trái lại để vô hiệu hóa hàm lượng chất rắn lơ lửng, một phần chất hữu cơ và độ màu của nước thải.

Bùn phát sinh từ quá trình keo tụ/tạo bông và phần bùn dư từ bể hiếu khí được lưu giữ trong bể chứa bùn và bùn được giảm thể tích với vận dụng máy ép bùn hay lọc để tách nước và giao cho Doanh Nghiệp có công dụng xử lý.

>>http://sieuthimaybom.vn/binh-tich-ap-varem-200l-lit-t300-2081